عاطفه حاجی حسینعلی

Atefeh Haji Hoseinali


تحصیلات

کارشناسی تکنولوژی نرم افزار


سوابق شغلی

سابقه همکاری با آموزشگاه : از تیر ماه سال 1390

ورود به پنل