آزاده خسروی

Azadeh Khosravi


تحصیلات

فوق لیسانس میکروبیولوژی

سوابق شغلی

تدریس زبان انگلیسی از سال ۱۳۹۳ در آموزشگاه زبان نوین

 

Academic background

Master of Microbiology

English-related background

Teaching English since 2014 in Novin institute

ورود به پنل