عرفان رضایی

Erfan Rezaei


سابقه تدریس در آموزشگاههای سفیر و نوین اراک (در این آموزشگاهها دوره مدرسین TTC گذرانده شده است)

آموزش نامه نگاری ومکاتبات تجاری و اداری به زبان انگلیسی

آموزش دوره بازرگانی خارجی با کتاب Business Result

آموزش کتابهای English result

آموزش تکنیکهای امتحان IELTS

آموزش دوره های FCE و CAE

آموزش کتابهای Idioms and phrasal verbs - 504 essential words

آموزش تکنیکهای Writing جهت کسب نمرهIELTS بالاتر از 6

آموزش تکنیکهای Speaking جهت کسب نمره IELTS بالاتر از 6

آموزش داستانویسی به زبان انگلیسی

ورود به پنل