حوری‌وش جعفری‌نژاد

Hoorivash Jafarinejad


مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق/ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

سوابق شغلی مرتبط با زبان انگلیسی

شروع همکاری با آموزشگاه زبانهای خارجی نوین 1398

انتشارات گاج (تهران) 1392-1391

 تدریس زبان انگلیسی در آکادمی زبان ماهان (تهران) 1396

تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان‌های خارجی نوین 1398

 سوپروایزر آموزشی کودکان در آموزشگاه زبان‌های خارجی نوین  1398

دانلود فایل رزومه
ورود به پنل