مهشید کریمی

Mahshid Karimi


مسئولیت:

روابط عمومی آموزشگاه

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی نرم افزار

متولد: 1370

محل تولد: اراک

 

ورود به پنل