منصوره صادقی

Mansoureh Sadeghi


تحصیلات

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی


سوابق شغلی

۱۵ سال سابقه تدریس زبان در اموزشگاههای نوین ایران کیش

ورود به پنل