مینا احمدی

Mina Ahmadi


تحصیلات

دیپلم

۵ سال زبان انگلیسی خوندم

دارای مدرکTTC از آموزشگاه زبانهای خارجی نوین

ورود به پنل