نسیم دانش نژاد

Nasim Daneshnejad


تحصیلات

لیسانس مترجمی انگلیسی

سوابق

تدریس در آموزشگاه نوین از سال ۱۳۹۵

تحصیل در این آموزشگاه به مدت ۸ سال

 

Academic background

B.A, English translation, Arak University

English-Related Professional background

Teaching English in Novin Language Institute since 2016

Studying English in NLI  for 8 years

ورود به پنل