پریسا تقوایی

Parisa Taghvaei


سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر


مدارک زبان
اPTE آکادمیک
آیلتس جنرال
ماک آیلتس
مدرک TTC

سوابق شغلی
مدرس آموزشگاه زبان نگار
مدرس آموزشگاه نوین به مدت ۱ سال
تدریس آنلاین دوره آمادگی شرکت در آزمون زبان بین المللی PTE به مدت ۲ سال

سایر سوابق شغلی
کارشناس بازرگانی شرکت آژند برج به مدت ۳ سال
عضو هییت مدیره زنان بازرگان استان مرکزی به مدت ۳ سال
مدیر امور اداری شرکت عظیم آسانبر یکتا به مدت ۷ سال
UI/UX designer

علایق
طراحی وبسایت ، تذهیب،سنگ نوردی،شنا و آشپزی

ورود به پنل