سمیرا فضائلی

Samira Fazaeli


تحصیلات

فوق دیپلم الکترونیک از دانشگاه ازاد اراک

سوابق شغلی مرتبط با زبان انگلیسی

سابقه ی تدریس در اموزشگاه نوین از ۱۳۹۴

 

Academic background

A.D in Electronic Engineering Technology

 English-Related Professional background

Teaching English in Novin since 2013

ورود به پنل