شهرزاد طلائی

Shahrzad Talaee


تحصیلات

کارشناس مهندسی مکانیک

 

سوابق شغلی مرتبط با زبان انگلیسی

سابقه تدریس از سال ۱۳۹۶

ورود به پنل