شیما رساله

Shima Resaleh


تحصیلات

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

سوابق شغلی مرتبط با زبان انگلیسی

۵ سال سابقه تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه نوین

ورود به پنل