یاسمن حمیدی پور

Yasaman Hamidipoor


تحصیلات

ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق شغلی

سابقه تدریس از بهار ۹۹

ورود به پنل