اعلام نمراتاعلام نمرات آزمون


 

برای مشاهده نمره لطفا کد ملی زبان آموز را وارد نمایید. (اگر در ابتدای کدملی رقم صفر است، صفر را درج نکنید و حتما با کیبورد انگلیسی تایپ نمایید.)


ثبت نام